Racio

Emoce

Islámští teroristé opakují taktiku radikální levice na začátku 20. století

Islámští teroristé opakují taktiku radikální levice na začátku 20. století

Juan Cole, profesor historie na michiganské universitě, ve svém komentáři upozorňuje na podobnost strategie muslimských radikálů s taktikou stalinistů na začátku 20. století. Bezohlednému tvrdému jádru bolševiků se tehdy nehodil do krámu fakt, že většina sympatizantů s myšlenkou socialismu nechce svrhnout systém jako takový. Řešením bylo „vyostřit rozpory“ mezi dělnickou třídou a vlastníky kapitálu pomocí násilných akcí.

Skutečným cílem vraždění v redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo je tedy vyprovokovat vlnu pogromů na francouzské muslimy. Podobně jako v případě hádky dvou lidí by se pak vytvořila spirála stoupajících emocí, která by na straně většinové společnosti vedla k vyhlášení další „války proti teroru“ – ta by následně vedla k radikalizaci těch muslimů, kteří fanatismus odmítají. Podobně jako v případě akcí italských Rudých brigád v 70. letech 20. století se jedná o pokus vytvořit tzv. „strategii napětí“.

K diskusi je terminologie, kterou profesor Cole používá, zejména generalizující pojetí pojmu „bolševismus“. Před říjnovou revolucí totiž teror jako nástroj cesty k moci obhajovali eseři, nikoli bolševici. Rudý teror Lenin rozpoutal jako nástroj vypořádání se s kontrarevolucí po uchopení moci. V reálu ho odstartoval atentát na Lenina samotného a šlo o upevnění bolševické vlády a likvidaci mocensky relevatní opozice hlavně v Petrohradu a Moskvě.

V roce 1919 levice socialistických stran vycházela spíš než z Lenina z úspěchu Říjnové revoluce a odporu k politice vlastních mateřských stran během první světové války. Rakouští marxisté, zmiňovaní ve vzpomínce Karla Poppera, toho v roce 1919 o taktice bolševiků moc znát nemohli a i zprávy o konkrétním dění v Rusku byly dost omezené, vzhledem k přerušeným kontaktům. Komunistické strany byly proměněny podle sovětského mustru až v procesu bolševice v režii Kominterny v letech 24-25.

Juan Cole ve svém komentáři zmiňuje i reakci norské veřejnosti na vraždy provedené Andersem Breivekem. Jeho myšlenkové východisko je zřejmé: jedinou efektivní odpovědí na tuto manipulativní strategii je odolat nutkání vinit celou skupinu za činy nemnohých a nedovolit emocím, aby odebraly rozumu kontrolu nad hodnocením celé situace.

(Aktualizace: titulek článku byl upraven, protože použití pojmu „stalinisté“ pro rakouské marxisty v roce 1919 je zavádějící.)