Racio

Emoce

O čem jsou verše Koránu

O čem jsou verše Koránu

Českými médii proběhlo, že příručka Islámského státu prý odpovídá na otázku „Je možné souložit s otrokyní?“ následovně: Ano, je to možné, píše se o tom i v Koránu: „Sláva mužům, kteří jsou věrní svým manželkám. Souložit však můžou i s otrokyněmi a ženskými zajatci.“ Skutečně je Korán takový starověký Mein Kampf?

Když si najdete originál příručky, žádná podobná věta z Koránu tam není, protože neexistuje. Text příručky se odvolává na verš Koránu 23:5-6, kde se řeší hřích. (Šťastni jsou ti věřící, kteří svá pohlaví ochraňují jen pro své manželky či otrokyně, a nebudou za to pokáráni.) A za hřích je v něm považován všechen sex kromě toho s manželkami nebo právoplatně nabytými otrokyněmi, které byly v době sepsání Koránu společenským standardem. 

Otázky otroctví řeší na mnoha místech i Bible. Korán je některým částem Bible velmi podobný v tom, že nejde o racionální technické čtení, ale o básnický text, který umožňuje spoustu volných interpretací. Už Mohamed ve své době věděl, že pokud chce provést sociální revoluci a sjednotit roztroušené arabské kmeny, musí mluvit k pravé hemisféře, nikoliv k levé. Proto se říká „verše Koránu“, protože skutečně jde o poezii. A každá konkrétní interpretace této poezie pouze odráží mysl a charakter interpreta.

To je důležité chápat. Jinak má západní mysl pyšnou tendenci házet všech 1,6 miliard muslimů, které považují Korán za nejdůležitější knihu světa, do jednoho pytle a považovat je za zaostalé barbary, kteří se nehodí do moderního světa.

Na druhou stranu je dobré vědět, že překlad slova islám znamená „odevzdání se Bohu.“ Muslim nezná koncept svobody projevu, který je výsledkem víry západu, že záležitosti náboženství a běžného života můžeme oddělit (sekularizovat). Hovoříme zde však o svobodě projevu konkrétního věřícího muslima – respektive jeho rodiny a spoluvěřících. Žádné rozumné interpretace Koránu nezakazují toleranci. V principu lze celou situaci srovnat s veganstvím. Vegana také nikdy nikdo nedonutí podporovat produkty z masa a masný průmysl. Ale to neznamená, že nemůže v klidu a nenásilně žít ve společnosti, kde se maso konzumuje.

O tom, jak se změní váš pohled na islám, když se rozhodnete Korán během několika měsíců důkladně prostudovat, se dozvíte ve výborném shrnutí níže.