Racio

Emoce

Dokázat odpustit – kursy na Standford University

Dokázat odpustit – kursy na Standford University

Věda objevuje, co věřící lidé dávno vědí: odpuštění je věc, které pomáhá. Což ale pořád ještě neznamená, že odpustit je něco jednoduchého.

Standford University: kurz odpuštění
V univerzitní knihovně posedávala skupina žen, některé diskutovaly se sousedkami ve vedlejší lavici, jiné nervózně svíraly pera a zápisníky nebo zíraly do podlahy. Muži se ve třídě ukázali teprve, když hodina začala. Byli to chlapi ve věku od dvacítky do padesátky – divila jsem se, jaká jejich životní tragédie sem jednoho každého z nich přivedla.

Byl to úterní večerní kurz odpouštění na Standford University. Já jsem tam byla jenom jako pozorovatelka. Profesor Frederic Luskin mi dovolil sedět na své hodině, pouze pokud se budu do dění zapojovat, aby to nepůsobilo divně. Bez problémů. Připravila jsem si skoro pravdivou story o svých hádkách s matkou.

Hodina začala. Luskin zamrkal velkýma šedivýma očima, roztáhl ruce a pravil: „Většina z vašich životních zklamání pochází z toho, že chcete toto“ – a zabodl do prostoru levou dlaň.. „a dostanete toto“ – umístil svoji pravou ruku podstatně níže.

„A odpuštění je to, co dokážete udělat s tím prázdným prostorem uprostřed, ukázal na mezeru mezi oběma rukama. Upravíte svoje očekávání, nebo budete žít tady v tom prázdném prostoru? Protože, to vám říkám, tady v tom prázdnu se nežije dvakrát dobře.“

Každé z abrahámovských náboženství – islám, judaismus, křesťanství – obsahuje učení o odpuštění; jak to, kdy odpouští Bůh, tak i o odpuštění jednoho člověka druhému. Tóra, Bible i Korán jsou plné příkazů odpouštět, a pravidel, co Bůh může a nemůže odpustit.

Neabrahámovská náboženství mají přístup k odpuštění jiný, zaměřený spíše na z něj vyplývající dobrý pocit, což není tak odlišné od přístupu moderní psychologie. Buddhismus například učí, že lidé, kteří ulpívají na křivdách, jež na nich byly spáchány, si vytvářejí identitu osobnosti točící se kolem této bolesti – a tato osobnost se pak znovu zrodí v procesu reinkarnace.

Na Západě se motiv odpuštění začal akademicky studovat teprve nedávno, v osmdesátých letech. Později se stalo i tématem televizních pořadů – dokonce i Oprah Winfrey má na své síti Oprah Winfrey Network televizní show Iyania: Oprav můj život, a její oblíbená koučka Iyania Vanzant spustila e-learningový kurs „Jak odpustit všem všechno“. Vanzantová ve své knize „Jak odpustit všem všechno za 21 dní“ seznamuje čtenáře s jedenadvacetidenním programem, jak na cestě odpuštění postupovat.

Amy Westervelt na serveru Aeon popisuje zážitky z kursu. Kurz měl na ní magický účinek – namísto té “ skoropravdivé story o svých hádkách s matkou“ vypadla z role novinářky a najednou začala mluvit o svém skutečném životním příběhu.