Racio

Emoce

Dokázali bychom v životě odolat brainwashingu? Teror adaptace a příběh Yeonmi Park, Severní Korea

Dokázali bychom v životě odolat brainwashingu? Teror adaptace a příběh Yeonmi Park, Severní Korea

Moderní člověk přemýšlí o svých pocitech a přijde mu přirozené, že může být šťastný pouze v rámci společnosti, která jeho štěstí umožňuje a podporuje. Existence svobody nebo dostatku rozličného zboží a zábavy nám přijdou normální. Adaptovali jsme se na ně. Ale co lidé, kteří neměli tolik štěstí jako my – svým způsobem zhýčkaní konzumenti ze Západu? Může být člověk šťastný uprostřed koncentračního tábora nebo v totalitních krutovládách? Jak vlastně bylo možné přežít děsivé sociální podmínky uprostřed starých jihoamerických civilizací? Většina Inků nepoznala jinou náplň svého času než nekonečnou úmornou dřinu. Veřejné popravy byly u Aztéků populární zábavou.

Na tuto otázku odpovídá příběh dívky, která uprchla ze Severní Koreje. Na vlastní oči zažila děsivé hrůzy – včetně vraždy nebo znásilnění člena své rodiny. I po své emigraci ale zůstala nadále přesvědčená, že velký Kim je bůh, který dokáže číst její myšlenky. Její mysl zůstala pořád pod kontrolou… nebo spíš – svoji mysl kontrolovala pořád sama. Ať se přihodilo cokoliv, vytrvale odmítala veškeré úvahy, které by osobu severokorejského Vůdce nebo státního zřízení – byť v duchu – kritizovaly.

Má se za to, že pokud je hluboký brainwashing prováděn od mládí, trvá několik let, než se ho osobnost zbaví. Racionální pochopení pravého stavu věcí odpoutání nepomůže. Adaptace na systém víry dává životu pevný podvědomý rámec, který je pro jedince téměř nepřekročitelný.

Malé slůně je provázkem připoutáno ke sloupu. I když se snaží, nemůže se osvobodit, protože provaz i sloup jsou silnější, než je síla slůněte. Po četných pokusech se tedy slůně vzdá pokusů osvobodit se a přijímá provaz jako součást svého života. Nové přesvědčení bylo nainstalováno v jeho mysli tak, že se nemůže osvobodit od provazu. Léta ubíhají a slůně vyroste v dospělého slona, který má obrovskou sílu. Nicméně to omezující přesvědčení stále v jeho mysli existuje. A přestože se teď již může osvobodit díky síle kterou má, neudělá to, protože si myslí, že provaz je stále silnější, než je on.

Pokud člověk nezná alternativy, nesrovnává. Obtížnější je situace, kdy dospělý jedinec alternativy zná a nečekaně se ocitne ve výrazně horších životních podmínkách. Psychiatr Viktor Frankl v knize A přesto říci životu ano píše: „Pět hodin ráno! Venku je ještě temná noc. Ležím na tvrdých prknech zemljanky, v níž je asi sedmdesát uznaných marodů, a ti dnes nemusejí na práci. Dokonce nemusíme ani na apel. Můžeme si celý den na svém úzkém plácku v baráku lenošit, podřimovat a čekat na svůj denní příděl chleba, přirozeně snížený, a na obzvlášť malý příděl polévky, pro tuto kategorii extra vodové. Jak jsme ale spokojení, ba šťastní, přes to všechno! Natlačeni na sebe, abychom předešli každé zbytečné ztrátě tepla, apatičtí a líní pohnout kterýmkoli údem, pokud to není bezpodmínečně nutné…“

O ztrátě síly být sám sebou píše i Solženicyn v románu Jeden den Ivana Děnisoviče, když popisuje musulmany, tím míněno fatalisty – v terminologii gulagů ty, kteří už vzdali vlastní důstojnost, a jsou schopni jakkoli se ponížit pro zbytky jídla, vylízat cizí misku od polévky, ztratit touhu po existenci vnějšího obrazu své bytosti.

K příběhu Yeonmi Park je třeba dodat, že východní civilizace historicky na individualitu nekladly velký důraz, což vychází už z pojetí jedince v konfucianismu. Loajalita k předkům, k rodině – a tedy i k rozšířené rodině, kterou je stát – to byl základ vnímání sebe sama, na rozdíl od definice jedince jako jednotky vztahující se k vertikálnímu absolutnu, ať už tím absolutnem byla sláva v pojetí řecké filosofie nebo Bůh v křesťanství.

Schopnost adaptace představuje nejsilnější lidskou přirozenost. Adaptovat se lze prakticky na cokoliv. Je to cesta, jak přežít. Není snadné pochopit, že mnoho našich reakcí a činů nevychází z našeho autentického já, ale ve skutečnosti nás ovládá maskovaný a hluboko usazený systém víry. Na co jste adaptováni vy?

SLEDUJTE NA:
Escaping from North Korea in search of freedom
The Dear Leader Can Read Minds – North Korea Brainwashing