Racio

Emoce

Neurovědci identifikovali úplně novou formu nervové komunikace v mozku

Neurovědci identifikovali úplně novou formu nervové komunikace v mozku

O mozku toho pořád ještě mnoho nevíme. Nedávný objev to dozajista potvrzuje – vědci z Case Western Reserve University identifikovali dosud nepopsanou formu nervové komunikace, která se dokáže šířit skrz mozkovou tkáň a přeskakovat mezi neurony v sousedních sekcích mozkové tkáně – a to navíc “bezdrátově” – tedy i v případě, kdy jsou tyto dvě sekce chirurgicky oddělené. Pokud se vám tomu nechce věřit, tak nejste jediní – popisované chování je tak abnormální, že komise provádějící oponentní posudek pro The Journal of Psychology trvala na několikerém opakování experimentu před otisknutím výzkumu. Experiment poté byl několikrát reprodukován – a to úspěšně – a článek následně otisknut.

Tento nový poznatek je fascinující hlavně proto, že konečně osvětluje další mechanismus, jak mezi sebou neurony komunikují mimo již známých a popsaných mechanismů jako synaptický přenos, axonový transport, nebo mezerový spoj. Už před tímto objevem se nějakou dobu vědělo, že musí existovat ještě nějaká další forma komunikace kromě těch výše popsaných. Nikdo ji ale doteď neidentifikoval.

Jak byla objevena? Vědci už desítky let věděli o takzvaných pomalých theta vlnách, jejichž účel doposud sice úplně neznáme, ale víme, že je v mozku můžeme zaznamenat třeba během spánku, tudíž se jim předpokládá například role konsolidace vzpomínek. Přesně tyto pomalé vlny zkoumali Durand a jeho tým in vitro na řezech hipokampu myšího mozku. Zjistili, že pomalá periodická aktivita theta vln v podstatě generuje elektrické pole, které pak zase dokáže aktivovat sousedící buňky. Nejspíš nejzajímavějším zjištěním ale byla schopnost aktivovat pomocí těchto vln neurony i po chirurgickém rozdělení tkáně, za předpokladu, že obě časti zůstanou ve fyzické blízkosti. To je ohromující zjištění pro neurovědu jako takovou.

V současné chvíli je objev tak nový, že se ještě úplně neví, co přesně vlastně znamená. Sám Durand, vedoucí tohoto výzkumu a zároveň vědec studující hipokampus po 40 let, byl z objevu velmi překvapený – zvlášť proto, že se o pomalých theta vlnách ví už dlouhou dobu, nikdo ale nepředpokládal, že by se mohly takto samy propagovat skrze mozkovou tkáň. V každém případě by tyto nové znalosti mohly pomoci vědcům například lépe pochopit mozkovou aktivitu v průběhu některých procesů a nebo mozkových poruch.