Racio

Emoce

Neurovědci a buddhisté se shodují: není žádné trvalé “já”

Neurovědci a buddhisté se shodují: není žádné trvalé “já”

Své rané dětství si sice málokdo pamatuje, přesto však většina lidí věří, že už v té době existuje něco jako vnitřní , které je v zásadě stejné po celou dobu života. Buddhismus již dlouhou dobu prohlašuje takovou představu za pouhou iluzi. A to také tým neurovědců z University of British Columbia pod vedením Evana Thompsona nedávno potvrdil i z neurovědeckého hlediska.

“Buddhisté operují s tvrzením, že nic není neměnné, a že stejně tak se i naše vědomí nepřetržitě proměňuje,” říká Evan Thompson. “Neurověda se na to dívá podobně – mozek i tělo jsou ve stavu neustálé transformace. Nic nenaznačuje jakoukoli trvalost.” Buddhisté tento koncept nazývají anattá, česky přeloženo snad jako “ne-já”. Je postaven na myšlence, že neexistuje stálé – jinými slovy je naše představa, že osobnost je daná a v čase neměnná, jen sebeklamem. Buddha tento koncept prý učil jen protřelé mnichy, protože pro nezkušené jedince se zdál být příliš matoucí.

Náznak něčeho podobného se dá zažít třeba při prohlížení starých fotek, videí, či dávno napsaných textů. Všechny osobní záliby, perspektiva, přesvědčení, vazby, či vztahy, se do určité míry proměňují. Anatta ale neříká, že neexistuje vůbec žádné , pouze že ono neustále integruje nové zkušenosti, a tím pádem se nepřetržitě vyvíjí.

Proč je takové uvědomění důležité? Dr. Rick Hanson, psycholog a autor bestsellerů, tvrdí, že tato realizace dává lidem svobodu nebrat si věci tak osobně. Tím pádem se člověk nemusí identifikovat s každou svou pochybností a zdánlivě danou vlastností, ale naopak může využít neuroplasticity svého mozku k překonání nectností vlastního těla i ducha, nebo nějaké definované představy o sama sobě. V podstatě je to možnost, jak v sobě “pouhým” zřeknutím se trvalosti svého  probudit takzvaný growth mindset.

Každopádně je zajímavé vidět 2600 let starou moudrost nově potvrzenou neurovědci. Bohužel ani buddhisté ani neurovědci prozatím nemají definitivní odpověď na tu hlavní otázku, a to jak přesně souvisí vědomí s mozkem samotným. Obě strany na tuto problematiku nahlížejí z trochu jiné perspektivy, ale na nějaký závěr v tomto ohledu si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.