Racio

Emoce

Jak moc výhra v loterii ovlivní vaše štěstí?

Jak moc výhra v loterii ovlivní vaše štěstí?

I po zdanění se odměny v loteriích pohybují v řádech milionů, někde i miliard. Výhra takové částky zní jako událost, po které nutně musíte být řádově šťastnější. Podle výzkumů to ale v dlouhodobém horizontu až tak signifikantní není.

Loterie jsou celkově zajímavý fenomén, kterým se už dříve zabývalo několik výzkumů. I když koupě losu není finančně rozumná, lidé tak činí už jenom proto, že si doslova nedokáží představit tu ohromně malou pravděpodobnost výhry. A jelikož si každý člověk myslí, že je alespoň trochu výjimečný, tak jsme i náchylní podlehnout naději, že by to přeci jenom mohlo vyjít. Nepřekvapivě je tato náchylnost ještě větší u lidí s finančními problémy, kteří se k loterii obrací jako k možnému rychlému řešení svých nesnází.

Co je ale nejzajímavější – podle studie nejsou výherci loterie v dlouhodobém hledisku o moc šťastnější než normální lidé. Tato studie porovnávala kontrolní skupinu 22 výherců loterie, 22 normálních lidí a 29 paralyzovaných lidí po nehodě. Výherci loterie ohodnotili svoje štěstí průměrem 4 z 5. Paralyzovaní lidé po nehodě průměrně 2.96 z 5. A normální lidé průměrně 3.82 z 5. K tomu ale nutno podotknout, že výherci loterií nalézali mnohem méně potěšení v každodenních činnostech, jako například v dobré snídani nebo v hovoru s přítelem. Výzkumníky překvapilo, že rozdíl mezi průměrným štěstím normálních lidí a výherců loterií nebyl větší. Stejně tak je překvapilo, že paralyzovaní lidé po nehodě hodnotili svoje štěstí průměrně nad polovicí škály (2.5).

Toto zjištění připisují psychologickému fenoménu zvanému hédonická adaptace. Člověk má ze svého předchozího života nastavenou nějakou “hladinu štěstí”, a události jako výhra loterie nebo paralýza po nehodě můžou tuto hladinu vychýlit. Jenže po nějaké době se začne člověk přizpůsobovat, a stejně tak se začne i hladina štěstí navracet ke své původní hodnotě. Možná se po dané události nikdy nevrátí úplně na stejnou předchozí hladinu, ale rozhodně se postupem času prvotní velký výkyv skoro neutralizuje.

Je obecně známo, že dostatek peněz nás dělá šťastnější. Ale jen do určitého limitu, po kterém už bohatství na spokojenost nemá takový vliv. Co nás ale může činit šťastnými (podle výzkumu) i po dosažení onoho limitu je budování silných mezilidských vztahů, cvičení, a utrácení času a peněz za zábavné a smysluplné zážitky. Ve světle těchto výzkumů by tedy výherci loterií měli své rychle nabyté jmění použít na nějakou bohulibou činnost, která je bude naplňovat, protože samotná výhra v loterii z dlouhodobého hlediska pro celkové štěstí až tak moc neznamená.