Racio

Emoce

Jak zaplatit základní nepodmíněný příjem? Z vesmíru!

Jak zaplatit základní nepodmíněný příjem? Z vesmíru!

V poslední době se čím dál častěji mluví o základním nepodmíněném příjmu. Podle propagátorů by to mělo být řešení nepotřebné lidské práce ve chvíli, kdy se plně rozjede čtvrtá industriální revoluce a s ní spojená automatizace a robotizace lidské práce. Dokonce se už po světě rozbíhají různé experimenty, ať už hrazené státem (Finsko, Kanada) nebo i jednotlivci (Silicon Valley). Celoplošnému nasazení ale povětšinou brání obrovská finanční náročnost. A s tím by v budoucnu mohl pomoct vesmír.

Idea základního nepodmíněného příjmu spočívá ve vyplácení stejné peněžní sumy všem lidem, bez jakýchkoli podmínek. To by mělo fungovat jako určitý polštář, díky němuž by velká část společnosti nemusela nutně žít od výplatě k výplatě, ale naopak by tito lidé měli větší volnost a motivaci dělat věci, které je opravdu baví. Experimentů běží celá řada, a už se dokonce objevují i různé dílčí úspěchy. Na celkové vyhodnocení je nejspíš stále ještě málo dat, ale určitě se o tuto myšlenku začíná zajímat více lidí i států.

Háček spočívá v přechodu z experimentů na celoplošné nasazení. Finance pro tak obrovský sociální experiment se těžko shánějí – často se zmiňují možnosti jako další zdanění bohatých nebo omezení armádních výdajů. Takové návrhy ale těžko získají politickou podporu. Na Aljašce už takový systém funguje čtvrt století – platí se zdaněním nerostných surovin, jenže při rozloze a hustotě obyvatelstva Aljašky je takový systém těžko přenositelný na více obydlené země.

Někteří obhájci tedy začínají při hledání řešení hledět vzhůru – do vesmíru. S nástupem “Průmyslu 4.0” se paralelně bude rozvíjet i vesmírný průmysl, a právě ten by podle nich mohl být tím pravým zdrojem pro základní nepodmíněný příjem. Už za studené války se uzavřely mezinárodní smlouvy “o vesmíru”, ve kterých se (jednoduše řečeno) píše, že průzkum a využití vesmíru by mělo přispívat hlavně prosperitě celého lidstva, ne jen státům nebo jednotlivcům. Už teď existují společnosti snažící se o vesmírný turismus nebo těžbu asteroidů, ale jsou to povětšinou pouze začátky. Potenciál je tu ale opravdu veliký – cena některých asteroidů bohatých na vzácné kovy se odhaduje v biliónech dolarů. Cesta k jejich těžbě bude ale ještě nějakou chvíli trvat. Do té doby buď budeme muset pro základní nepodmíněný příjem najít zdroje jinde, a nebo alespoň pořádně otestovat, zda by takový koncept mohl celoplošně fungovat.