Racio

Emoce

Co se skrývá v logu Eccentric Clubu?

Co se skrývá v logu Eccentric Clubu?

Pojem „excentricita“ lze do češtiny přeložit jako „vý-střed-nost“. Přitahují nás tedy věci co nejvíc vzdálené od středu, od průměru. Avšak zároveň dobře víme, že čím dále se ocitneme od centra, tím větší odstředivé síly tam působí. Proto také zkoumáme, jak se s těmito silami poprat. Jinými slovy, jak se excentricitou nenechat roztrhat na kousky nebo katapultovat do bludných krajin, jak si stále udržet zdravý nadhled. Věříme, že řešení představuje neustálé nacházení rovnováhy mezi (často obtížně slučitelnými) protiklady.

V našem logu vidíte Buddhujednorožce. Mýtus Buddhy, který se skrze meditaci snaží uchopit absolutno, představuje maximu východního myšlení. Jednorožec se zase obvykle považuje za nejdokonalejší magické stvoření v západních pohádkových příbězích. Říkáme tak, že nám není cizí propojovat vědecko-technologické ideové koncepce západu s hlubokou filosofií bytí a vědomí východu.

V druhé úrovni meditující Buddha představuje vyrovnaný a dokonalý klid. Jednorožci jsou zase silní divocí koně, kteří chvíli neposedí, vzpínají se a svým magickým rohem zkouší nehybného Buddhu vyrušit. Obrátit ho k životu. Z jejich pohledu je totiž příliš uvězněn v bublině své dokonalosti. Na jedné straně jsou jednorožci symbolem autentické čistoty a meditujícího Buddhu ochraňují. Zároveň ho však probouzejí bušením svým kopítek z nečinnosti a strhávají jeho pozornost zpět k lidskému světu.

Zamyšlený Buddha symbolizuje rozum, rozverní jednorožci cit. Anebo jinak – západní svět jednorožců představuje výzvu pro východní filosofické postuláty buddhů a naopak.

Západ a východ. Emoce a racio. Umění a věda. Materie a spiritualita. Konkrétno a abstraktno. Bujnost mládí a moudrost stáří. Hravé laškování a pevná koncentrace. Ve středu loga se nachází vítězný symbol koruny, protože pouze rovnováha protikladů (řečeno západním jazykem) anebo zlatá střední cesta (řečeno se Siddharthou Guatamou Buddhou) vede k pravému mistrovství.

Nápis dole jsou slavná slova, která visela nad vchodem do Delfské věštírny – Poznej sám sebe. Tato výzva má mnoho interpretací a platí na všech úrovních existence. Bez důkladné znalosti svých slabých stránek se nám jen obtížně podaří pořádně rozvinout ty silné – západní pohled. Východní filosofie zase věří, že Bůh (Atman, absolutno) se neskrývá vně, ale uvnitř nás. Jediným způsobem, jak dojít k osvícení, proto představuje hluboké poznání sebe sama. Teprve potom odhalíme, že naše pravá identita není malé lidské já, ale jak říkají tísíce let staré hinduistické Upanišady: Tat svam asi —  Ty jsi to! Když prohlédneme skrz závoj Máji, staneme se vpravdě vším.