Racio

Emoce

Lidé se snaží rozluštit jazyk delfínů

Lidé se snaží rozluštit jazyk delfínů

Společnost Gavagai AB se svým jazykově analytickým softwarem dokáže analyzovat 40 lidských jazyků. Nedávno se ve spolupráci s KTH Royal Institute of Technology rozhodli zabývat dalším pozemským jazykem – jazykem delfínů. Za cíl si dali do roku 2021 rozluštit systém, který používají delfíni ke komunikaci, a také sestavit první takový “slovník”.

Lidé se od ostatních druhů liší tím, že používáme symbolický jazyk, ne jen znakový. Symboly jako třeba slova používáme k popisu různých konceptů. V nedávném experimentu, při kterém byla delfínům představena “klávesnice“ se symboly vydávajícími různé zvuky a objekty, se ukázalo, že delfíni dokázali “pochopit” vztah mezi těmito symboly a zvuky, a poté si je správně asociovat s objekty, které dostávali. Už dlouho se ví, že delfíni mají komplexní sociální struktury a komunikační systém. Nikdo ale zatím nedokáže zjistit, o čem se baví.

Delfíni jsou kromě velkého mozku a inteligence známi také pro svou schopnost echolokace. Zvuk ale nepoužívají jenom k orientaci, ale i ke komunikaci. Výzkumníci proto plánují monitorovat delfíny v přírodním parku a nahrávat jejich zvukovou komunikaci. Tu poté bude zpracovávat umělá inteligence, která se normálně používá na hloubkovou analýzu textu až 40 lidských jazyků. Tato umělá inteligence by měla postupem času dekódovat nahrané zvuky, a pokud půjde vše dobře, sestavit základní slovník.

Porozumět jazyku delfínů se může zdát jako zvláštní cíl, ale s trochou představivosti dává smysl. Z čistě praktické stránky by to mohlo být velice prospěšné v zoologii, nebo kdekoli jinde, kde se pracuje s delfíny (různé terapie, kontroverzněji i vojenské využití). Z více teoretického pohledu jde o zajímavý test schopností dané umělé inteligence, a také možnost ji na tom dost naučit. A v konečném důsledku je to dobrý základ pro systém komunikace s jinými formami života, ať už zde na Zemi nebo jinde – v případě setkání s mimozemskou civilizací by takový systém byl životně důležitý.